Grafički dizajn

grafički dizajn

Grafički dizajn – Korporativni identitet

Grafički dizajn, korporativni identitet predstavlja kompletan grafički identitet Vaše firme kojim se predstavljate potencijalnim klijentima. Osnovno obeležje jeste jedan stil koji se prepoznaje u grafičkom rešenju svakog elementa korporativnog identiteta. Korporativni identitet se sastoji od 3 glavna i ostalih pratećih elmenata. Glavni elementi su: logo – zaštitni znak Vaše firme koji se sastoji od slovne izvedbe ili od slovne izvedbe i zaštitong znaka. Logotip predstavlja jedinstveno grafičko rešenje koje potpisuje Vašu firmu na svakom koraku. vizit kartica – prva prezentacija Vaše firme sa kojom potencijalni klijent dolazi u dodir je vizit kartica. Memorandum – list papira A4 formata koji sadrži osnovne informacije o Vašoj firmi bitne za poslovnu komunikaciju.

izrada korporativnog identiteta

Dizajn kataloga

Katalog predstavlja prezentaciju proizvoda/usluga Vašeg preduzeća. Brošura šire opisuje pojedinačne proizvode dok je katalog tu da u kratkoj formi predstavi kompletnu paletu proizvoda koje proizvodi Vaša firma. Za štampu kataloga koriste se premazni papiri veće gramature.

Dizajn flajera

Flajer ili letak je papir manje ili srednje veličiine jednostrane ili najčešće obostrane štampe i predstavlja vid reklame. Najčešći fprmat je A6 (10,5 x 14,8 cm). Flajer treba da sadrži osnovne informacije o Vašem preduzeću i proizvodu/usluzi koju nudite. Ne sme biti pretrpan informacijma i bojama jer to proizvodi kontra efekat. Dobar flajer sa jednostavnim eli efktnim dizajnom ostaviće najbolji utisak na potencijalne klijente. Pri izradi flajera najbitnije je pronaći sklad između teksta, slika i boja, što je u Srbiji retkost.

Pored identiteta, kataloga i flajera radimo i dizajn plataka, vizit karti, brošura, banera i ostalog marketinškog materijala.