SEO optimizacija

SEO Optimizacija

SEO optimizacija (Search Engine Optimization) je tehnika koja se koristi za poboljšanje pozicije Web sajta na pretraživačima. Proces koji maksimizuje pojavljivanje sajta na pretraživačima i direktorijumima, ciljajući na specifične ključne reči. Primenjuje se da bi se sajtovi bolje rangirali, što je bolja pozicija na pretraživačima, to je veća posećenost sajta a time raste i broj kupaca, klijenata, pa i prihodi koje sajt donosi.

seo optimizacija

Ključne reči

Da bi vas neko uopšte pronašao na pretraživaču mora prvo nešto da ukuca u polje za pretragu. Da bi se Vaš sajt pojavio među rezultatima, neophodno je da bar jedna strana na Vašem sajtu sadrži te reči, da ima sadržaj na tu temu, da te i slične reči budu upotrebljene dovoljno puta da privuku pažnju ali opet ne prečesto da ne bi cela strana bila smatrana za spam i izgubila smisao. Takođe je neophodno te reči postaviti za ključne reči i u samom kodu sajta, dakle prilikom pravljenja mada može i naknadno. Prilikom kodiranja sajta SEO stručnjak će Vašoj strani dodati i meta description i meta tagove, jer je to prvo što pretraživač vidi kada traži rezultate za zadate reči. Sa svim ovim treba uskladiti i kvalitet ključnih reči, odnosno pronaći reči i fraze sa što manjom konkurencijom, ali da ipak budu relevantne za sadržaj Vašeg sajta.

Ostali SEO elementi na sajtu

Pored ključnih reči treba voditi računa i o pravilnoj upotrebi naslova, podnaslova, upotrebi bold fontova tamo gde je potrebno. Imati dobar i sadržajan opis sajta koji je prave dužine i koji je opne u skladu sa ključnim rečima i još puno, puno faktora.